Il-Bibbja: storja vera

L-istejjer tal-Bibbja, kif ippreżentati lilna llum, huma f'ħafna każijiet riflessjoni tal-istorja vera. Għalkemm il-Bibbja tissejjaħ ktieb ta ’kotba - ktieb li l-kontenut tiegħu ma nbidilx sa mill-bidu tiegħu, eżami aktar mill-qrib jikkonferma l-fatt li l-kontenut tiegħu ġie modifikat u rfinut diversi drabi matul iż-żmien biex jissodisfa l-ħtiġijiet politiċi ta’ żmienhom.

Jekk huwa possibbli li ssib edizzjonijiet antiki, jew saħansitra aħjar, il-kitbiet li ppreċedew l-oriġini stess tal-Bibbja, huwa dejjem post ta 'ħruq għal strutturi reliġjużi. Dejjem huwa tħassib jekk l-idea tagħna tikkoinċidix mal-idea tal-antenati tagħna.

Qatgħa politika fit-382 AC fil-Kunsill ta 'Ruma ddeċidiet liema testi kienu aċċettabbli u liema għandhom jinħarqu. Dawk li ma rnexxielhomx jagħmlu l-aħħar falsifikazzjoni tal-istorja ħafna drabi huma ħafna spiritwalment u spiritwalment trasformattivi. Il-fehma tal-lum għandha ħafna komuni mat-tagħlim tal-Lvant. Kollettivament, xi kultant jissejħu Gnostiku.