Xhieda personali

-Xhieda ta 'xhieda diretti tal-avvenimenti straordinarji jew nies fdati mill-gradi ta' astronawti, cosmonauts, xjentisti, militari, amministrazzjoni tal-gvern. dokumenti awtentiċi minn arkivji tal-gvern.